HOME
PROJEKTY
KE STAŽENÍ
SPOLEČNOST
KONTAKT
 

Obec:
Katastrální území:
Velikost oblasti k prodeji:
Velikost zasíťované oblasti:
Typ investice:
Počet RD:
Velikosti končených pozemků:
Předprodanost:
Stav:
Termín dokončení:

Újezd u Průhonic
Újezd u Průhonic
cca 20 000 m2
cca 37 000 m2
Výstavba IS / Residenční bydlení
11
1 000 - 3 500 m2
100%
Zahájeno územní řízení pro výstavbu IS
6/2007
 

V červnu roku 2006 získala společnost JMH Development, a.s. od společnosti Midas, s r.o. stavební pozemky určené k výstavbě residenčního bydlení o celkové rozloze 19 438 m2.

V říjnu 2006 bylo zahájeno územní řízení na výstavbu IS s předpokládaným termínem dokončení IS nejpozději do června 2007 a následným prodejem pozemků koncovým uživatelům. Ve spolupráci s MČ Praha - Újezd dochází k výstavbě IS na území o celkové rozloze 37 000 m2 s cílem připojení původních vlastníků pozemků k systému IS v obci Újezd u Průhonic.

Následná výstavba rodinných domů je řešena urbanistickým způsobem zajišťujícím jednotný ráz celé oblasti bez negativního vlivu na současný ráz obce Újezd u Průhonic. Sjednocujícími prvky jsou především sedlové střechy, max. výška RD 9m s max. dvěmi nadzemními podlažími, použité materiály přírodní kámen, dřevo sklo a zeleň a jednotný ráz plotů a komunikací.

 

nahled Celková situace RD Ke mlýnu

Celkové řešení rozvíjené lokality ve vztahu k okolní zástavbě a územnímu plánu včetně finální parcelace pozemnků v řešeném území.

zobraz detail
................................................................................................................
nahled Řešení elektro

Detailní náhled připojení lokality RD Ke mlýnu na stávající systém elektro přípojek v obci Újezd u Průhonic.

zobraz detail
................................................................................................................
nahled Dopravní řešení l.

Návrh řešení připojení komunikací z lokality Ke mlýnu na systém místních komunikací v obci Újezd u Průhonic.


zobraz detail
................................................................................................................
nahled Dopravní řešení ll.

Návrh řešení připojení komunikací z lokality Ke mlýnu na systém místních komunikací v obci Újezd u Průhonic - rekonstrukce a rozšíření komunikace v ulici Ke mlýnu v úseku od náměstí k napojení lokality RD Ke mlýnu.

zobraz detail
 
 
HOME l PROJEKTY l KE STAŽENÍ l SPOLEČNOST l KONTAKT